Konşimento üzerinde bulunan “Clean on board” ifadesi; taşıyıcı firmanın konu malları kontrol ederek gerek sayısının tam olduğunun, gerekse kondisyonun mükemmel olduğunun garantisini vermiş olması anlamına gelir.

Bu durumun düzeltilmesi amacıyla ICC ( International Chamber of Commerce) UCP 600 de (UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE for Documentary Credits) yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemeye konşimentolarda, “Clean on board” ifadesinin kullanılmasını zorunlu kılan hiç bir uygulama bulunmamaktadır. Bu konu UCP 600’ün 27. Maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir;

“Bir akreditif bir taşıma belgesinin “clean on board” olması şartını içerse bile “clean” sözcüğünün bir taşıma belgesinde gözükmesi gerekmez”. Akreditif şartınızda konşimento üzerinde “clean on board” ifadesi bulunsa dahi yazılmamasından ötürü rezerv yenmesi söz konusu değildir.

Bu koşullar altında yine de yazılması talep ediliyor ise Word belgesini download edilip metnin gerekli boşluklarının şirket antetli kağıdınıza doldurularak, şirket imza sirkülerinde yetkili tarafından imzalanıp mail/faks yolu ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.