UZUNLUK/LENGTH cm m. km. inç(in) ayak(ft) yarda kara mili deniz mili
1 santimetre (cm) 1 0.01 0.3937 0.0328
1 metre (m.) 100 1 0.001 39.37 3.281 1.094
1 kilometre (km) 100000 1000 1 39370 3281 1094 0.6214 0.5396
1 inç (in) inch 2.54 0.0254 1 0.833 0.0278
1 ayak (foot) ft. 30.48 0.3048 12 1 0.3333
1 yarda (yard) 91.44 0.9144 36 3 1
1 kara mili (statute mile) 1609 1.609 63360 5280 1760 1 0.8684
1 deniz mili (nautical mile) 1852 1.852 72960 6080 2027 1.152 1
ALAN/AREA cm2 m2 a ha2 km2 in2 ft2 yarda2 mil2 acre
1 santimetre kare(cm²) 1 0.0001 0.155
1 metre kare (m²) 10000 1 0.01 1550 10.76 1.196
1 ar (a) 100 1 0.01 1076 119.6 0.0247
1 hektar (ha) 10000 100 1 0.01 11960 0.0039 2.47
1 kilometre kare (km²) 10000 100 1 0.3861 247.1
1 inç kare (inch square) 6452 1
1 ayak kare (ft²( foot square) 929 0.0929 144 1 0.111
1 yarda kare (square yard) 8361 0.8361 1296 9 1
1 mil kare (square mile) 259 2.59 1 640
1 acre 4050 40.5 0.405 43640 4840 0.0016 1
AĞIRLIK/WEIGHT gr. kg. metrik ton ounce libre pound stone küçük ton büyük ton
1 gram (gr.) 1 0.001 0.0352
1 kilogram (kg) 1000 1 0.001 35.27 2.205 0.157 0.0011 0.00098
1 ton (metrik) 1000 1 35274 2204.6 157.47 1.1023 0.9842
1 ounce (oz.) 28.35 0.028 1 0.0625 0.004
1 libre (lb) (pound) 453.6 0.454 16 1 0.071
1 stone 6350 6.35 0.0064 224 14 1 0.007 0.0063
1 küçük ton (short ton) 907.190 907.2 0.907 32000 2000 142.9 1 0.8929
1 büyük ton (long ton) 1106050 1016 1.016 35840 2240 160 1.120 1
HACİM/VOLUME cm3 dm3 in3 ft3 U.S.A. İNG. U.S.A. U.S.A. İNG. İNG.
Litre yarda3 ounce ounce galon galon pint
1 santimetre küp(cm³) 1 0.001 0.061 0.352 0.338
1 desimetre küp (dm³) 1000 1 61.02 0.035 35.2 33.81 0.2642 0.22 1.76
1 inç küp (in³) 16.39 0.0164 1 0.5768 0.5541 0.0288
1 ayak küp (cb.foot) ft³ 28.32 1728 1 0.0370 966.6 957.5 7.481 6.229 49.83
1 yarda küp 764.6 46656 27 1 25853 26909 202 168.2 1345
1 ounce (ABD) 29.57 0.02296 1.805 1.041 1 0.0520
1 ounce (İng.) 28.41 0.0284 1.734 1 0.9607 0.05
1 galon (ABD) 3785 3.785 231 0.1337 133.2 128 1 0.8327 6.662
1 galon (İng.) 4546 4.546 277.4 0.1605 160 153.7 1.201 1 8
1 pint (İng.) 568.2 0.5682 34.68 0.02 20 19.21 0.1501 0.125 1