Kaybetmiş olduğunuz Konşimento için Word belgesi download edilip metnin gerekli boşluklarının şirket antetli kağıdınıza doldurularak, şirket imza sirkülerinde yetkili tarafından imzalanıp mail/faks yolu ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.